TREES—THE ORIGINS OF LIFE

Från början tittade vi på träd som inspiration. Vi berörs av deras gamla visdom, deras förmåga att upprätthålla och regenerera sig själv, millennium efter millenium. Träd är en god grund för att vi ska hålla oss vid liv, hur levande vi än känner oss. De får oss att hitta oss själva och hitta till varandra.

DJUPT ROTADE

I över ett årtionde har vi inlett partnerskap med miljökämpande icke-vinstdrivande organisationer för att stödja trädplanteringsinsatser runt om i världen. Och med varje träd har vi ökat vårt åtagande om att hjälpa till att återställa ekosystem, skapa fördelar för lokalsamhällen och bekämpa klimatförändringarna.


Vi har planterat mer än 2 miljoner träd runtom i världen och över 5 000 träd i Norden.


Läs mer
two girls hugging with do good tee-shirts

VÅRT VÄXANDE ÅTAGANDE

Sedan 2009 har vi åtagit oss att planera och vårda

 

2 302 599 +

TRÄD OCH SKOGSINVENTERING.

Origins Green The Planet

Idag har vi, mer än någonsin tidigare, lärt oss att känna igen den negativa inverkan miljöskador och den globala uppvärmningen har på utvecklingssamhällen. Vi anser också att det inte är tillräckligt att sträva efter miljömässig kvalitet utan att vi måste kämpa även för mänsklig jämnställdhet. 

 

Med initiativet Green The Planet åtar sig Origins att hjälpa till att återställa ekosystem med ett träd i taget och att stötta arbetet som görs av miljöorganisationer världen över för att trigga en verklig, meningsfull förändring i livet för befintliga och framtida generationer.

 

Origins har sedan 2009 planterat och skött om 2.3 miljoner träd och deltagit i skogsinventeringsprojekt i Asien, Europa och Nordamerika. Det motsvarar över 177 123 träd per år, 485 träd per dag och 20 träd per timme.

 

Läs mer

MÖT MÄNNISKORNA SOM GÖR VÅR PLANET GRÖNARE

De gör skillnad i sina samhälllen – ett träd åt gången

J. LACO

”Detta projekt kommer att bidra till att förvandla avskogad skog till regnskog igen, förse djurliv med en livsmiljö och återställa våra förfäders land.”

Ett träd planteras
Philippines Mount Matutum Project, Filippinerna

CATHERINE ARACH

”Med pengarna som jag tjänar från dessa [regenerativa] träd kan jag bygga färdigt mitt hus, betala för min dotters studier samt hjälpa andra att plantera träd, precis som jag gjort.

Ett träd planteras
Paicho Nursery Hub, Uganda

BRAD UNDERWOOD

”Min familj har njutit av dessa skogar och resurserna däri i fem generationer. Jag vill bidra till att säkerställa att den sjätte får samma möjlighet.”

Ett träd planteras
Moonlight Area Restoration Project, Kalifornien

Upptäck vår inverkan

Se hur vi gör planeten grönare genom vårt partnerskap med One Tree Planted