forest
DJUPT ROTADE

I över ett decennium har vi samarbetat med icke-vinstdrivande miljöorganisationer som One Tree Planted för att stödja trädplanteringsinsatser runt om i världen. Och med varje träd har vi ökat vårt engagemang när det gäller att hjälpa till att återställa ekosystem, skapa fördelar för lokalsamhällen och bekämpa klimatförändringarna.

Varje träd vi planterar lämnar gott efter sig


Hjälper till att rena luften vi andas och förbättra vattnet vi dricker


Skyddar mot översvämning


Förbättrar regnvattenhantering


Planteringsprojekt bidrar till att skapa jobb för människor runt om i världen

DJUPT ROTADE

I över ett årtionde har vi inlett partnerskap med miljökämpande icke-vinstdrivande organisationer för att stödja trädplanteringsinsatser runt om i världen. Och med varje träd har vi ökat vårt åtagande om att hjälpa till att återställa ekosystem, skapa fördelar för lokalsamhällen och bekämpa klimatförändringarna.


Vi har planterat mer än 2 miljoner träd runtom i världen och över 5 000 träd i Norden.


Läs mer
two girls hugging with do good tee-shirts

VÅRT VÄXANDE ÅTAGANDE

Vi har åtagit oss att plantera och vårda

 

2 300 000+ TRÄD

Vilket motsvarar mer än:

175 000 TRÄD

PER ÅR

480 TRÄD

PER DAG

20 TRÄD

PER TIMME

ORIGINS GREEN THE PLANET

Under 2023, avser Origins Green the Planet™ påskynda stödet för One Tree Planteds urbana initiativ på skogsområdet runt om i USA, och utöka sina urbana initiativ på skogsområdet till att omfatta projekt i Asien och Europa.

Origins avser, i samarbete med One Tree Planted, att sponsra- samt delta i en rad olika 27 urbana projekt på skogsområdet med stor genomslagskraft runt om i 24 olika amerikanska städer. Vi kommer därigenom nästan dubbla våra planteringsinsatser inom ramen för stadsprojekt från 2022 till 2023.

Läs mer
View looking up towards large tree with sun shining through
VAR VI PLANTERAR
Förra året presenterade vi vårt Green the Planet 15 Cities Project för dig. Ta en titt på vilken påverkan det har haft:
California Tree Planting Efforts
56 Träden som planterats i San Jose, Kalifornien ger inte enbart syre, ren luft och ekonomiska fördelar, de har också en positiv inverkan på välmående och psykisk hälsa.
Florida Tree Planting Efforts
Med hjälp av stadens arborist valdes träden som planterades i Jacksonville, Florida för särskilda förmåner: däribland ekträd på grund av deras förmåga att ge skugga och lönnträd för deras förmåga att absorbera regnvatten.
Tree planting efforts in Texas
Frivilliga planterade träd i Dallas, TX för att hjälpa till att sänka värmen, hålla kvar vatten och återuppliva parker som påverkats av skyfall och tromber.