forest
DIEP GEWORTELD

We werken al meer dan tien jaar samen met milieuorganisaties zonder winstoogmerk, waaronder One Tree Planted, om boomplantactiviteiten over de hele wereld te ondersteunen. En met elke boom groeit onze toewijding aan het herstel van ecosystemen, het helpen van lokale gemeenschappen en de strijd tegen klimaatverandering.

Elke boom die we planten, groeit uit tot iets goeds


Helpt bij het zuiveren van de lucht die we inademen en het verbeteren van het water dat we drinken


Beschermt tegen overstroming


Verbetert het regenwaterbeheer


Boomplantprojecten helpen bij het verschaffen van werk aan mensen over de hele wereld

WAT WE DOEN

In samenwerking met One Tree Planted, planten we niet alleen zaden; we planten jonge boompjes. Dit stimuleert de groei van de boom, en bovendien: het vergroot de kans op wortelvorming, waardoor de boom beter bestand is tegen periodes met minder regen.*

*Bron: One Tree Planted
Close-up on a hand planting a sapling on the ground

ONZE GROEIENDE TOEWIJDING

Aantal bomen toegezegd, geplant en verzorgd

 

MEER DAN 2.300.000 BOMEN

Dat staat gelijk aan meer dan:

175.000 BOMEN

PER JAAR

480 BOMEN

PER DAG

20 BOMEN

PER UUR

ORIGINS GREEN THE PLANET

In 2023 zal Origins Green the Planet™ haar ondersteuning aan de stadsbosbouwinitiatieven van One Tree Planted in de VS extra versnellen en haar investeringen in stadsbosbouw uitbreiden naar projecten in Azië en Europa.

In samenwerking met One Tree Planted zal Origins deelnemen en financiële steun verlenen aan een portfolio van 27 stedelijke bosbouwprojecten met hoge impact in 24 Amerikaanse steden. Dit is bijna een verdubbeling van de omvang van onze stedelijke boomplantinspanningen van 2022 tot 2023.

Meer informatie
View looking up towards large tree with sun shining through
WAAR WE PLANTEN
Vorig jaar hebben we u kennis laten maken met ons Green the Planet 15 Cities Project. Hier volgt een kijk op de impact die we hebben gehad:
California Tree Planting Efforts
De 56 bomen die in San Jose, Californië zijn geplant, zorgen niet alleen voor zuurstof, schone lucht en economische voordelen, maar hebben ook een positieve invloed op het welzijn en de geestelijke gezondheid van de lokale bevolking.
Florida Tree Planting Efforts
Met de hulp van de lokale boomverzorger werden in Jacksonville, Florida bomen geplant vanwege hun specifieke voordelen: zoals eiken vanwege hun vermogen om schaduw te bieden en esdoorns voor hun opname van regenwater.
Tree planting efforts in Texas
Vrijwilligers plantten bomen in Dallas, Texas om de hitte te verminderen, water vast te houden en parken die werden getroffen door stormen en tornado's nieuw leven in te blazen.