TEN PROJEKT POMAGA NAM ZMNIEJSZYĆ NASZ ŚLAD WĘGLOWY

California forest
Program poprawy gospodarki leśnej w Willits Wood, Mendocino, Kalifornia

Projekt Willits Wood Improved Forest Management Program – firmy z siedzibą w Mendocino, Kalifornia – pozwolił przekształcić ponad 19,000 akrów ziemi w odpowiedzialnie zarządzane lasy na mocno zalesionych terenach. Wśród chronionych drzew znajdują się m.in. sekwoje, daglezje, dęby nadbrzeżne i górskie drzewa liściaste. Gospodarka leśna chroni przed erozją gleby i spływami oraz pomaga odwrócić proces degradacji poprzez akumulację węgla organicznego w glebie. Projekt ten podlega również weryfikacji w ramach California Air Resources Board.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O ORIGINS
Origins Mega Mushroom Treatment Lotion being held in a hand
Tworzymy produkty do pielęgnacji skóry z myślą o Tobie i planecie od 1990
Dowiedz się więcej
view looking up at a large tree with a sunny sky
Podejmujemy świadome zobowiązania każdego dnia
Dowiedz się więcej
a hand planting a sapling
Sadzimy drzewa i pomagamy społecznościom na całym świecie
Dowiedz się więcej